ACCs reviderade RAS-dokument med bilagor:

RAS för Amerikansk Cocker Spaniel 2013

Bilaga 1
Populationsanalys tom 2004

Bilaga 2
Rasens enskilt största hälsoproblem Öroninflammation

Bilaga 3
Sammanställning ögondiagnoser - 2011

Bilaga 4
PRA stamtavlor tom 2006

Bilaga 5
Aktiva PRA anlagsbärare 2013

Bilaga 6
ACCs Ögonpolicy

Bilaga 7
Sammanställning av arbetsprov för rasen Funtion och Mentalitet fram till 2011