Kära medlemmar.
Beslut har fattat om följande- Önskar man en fin rosett för sin hunds framgång i "Årets Amris" ska man meddela sin närvaro till årsmötet för att ta emot denna utmärkelse. Hämtar man ut rosetten vid årsmötet får man den gratis. Kan man inte närvara på Årsmötet för man lösa ut sin rosett för fraktkostnaden med att skicka rosetten hem till sin ägare. ACC står för kostnaden för själva rosetten men inte frakt.