Hej medlemmar!
Vi glädjer oss över att vi nu fått materialet till Yankee-Nytt och det är på väg i tryck, nu väntar vi på att tidningen skall anlända hos er.
Med vänliga Hälsningar Styrelsen i ACC


Svenska Kennelklubbens policy för sociala medier >


Årsrapport 2019

Vid årsmötet kommer klubben att erbjuda räkmacka och en alternativ smörgås utan kött eller skaldjur. Vänligen meddela ert deltagande och vilket av alternativen ni vill beställa till tina.bredenberg@telia.com senast den 1:a Mars.

Motioner till ACC's årsmöte 2020 >>


Grattis till årets utställnings hund 2019
Ch Galaksi All Rights Reserved
Uppf/ Äg: Michael Kristensen


Tidigare bilder på framsidan >>

Har du en bild som skulle platsa på ACCs första sida?
Skicka till webmaster med uppgift om
vem/vad bilden föreställer och fotografens namn.

 

Amerikansk Cocker Cirkel är en Rasklubb under Svenska Kennelklubben och Svenska Spaniel och Retriever Klubben. Rasen tillhör Grupp 8, Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar.

Ett stort TACK till våra sponsorerCopyright © 2011-2014
Amerikansk Cocker Cirkel


Från Styrelsen
Motioner till ACC's årsmöte 2020
 

Beslut ang. rosetter >>

 
Från Kassören
"Bli medlem" är uppdaterat
 
Från Valphänvisaren
21 januari
Valpkullar uppdaterad
 
Från Sekreteraren

2 mars
Protokoll Styrelsemöte uppdaterad

 
Från Aktivitetsansvariga

 

 
Från Utställningsansvarig

19 december
slutgiltiga utställningslistan för 2019

15 januari
Utställningar 2020