Motioner till Årsmötet >


 

Vi söker ny redaktör till Yankee Nytt

maila intresse till sekreterarn Annika E Karlsson - annica_sya@hotmail.com

Material skickas till acc.carro@hotmail.com

 

Tidigare bilder på framsidan >>

Har du en bild som skulle platsa på ACCs första sida?
Skicka till webmaster med uppgift om
vem/vad bilden föreställer och fotografens namn.

 

Amerikansk Cocker Cirkel är en Rasklubb under Svenska Kennelklubben och Svenska Spaniel och Retriever Klubben. Rasen tillhör Grupp 8, Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar.

Ett stort TACK till våra sponsorer


Som medlem i ACC har du 5% rabatt på klippmaskiner, skär och saxar hos Brattpets!


Copyright © 2011-2014
Amerikansk Cocker Cirkel


Från Styrelsen
 

Beslut ang. rosetter >>

 
Från Kassören

Medlemskort går att beställa från Kassören.

 
Från Valphänvisaren
13 februari
1 ny valpkull
 
Från Sekreteraren

20 februari
Protokoll Styrelsemöte 2018-01-22

 
Från Aktivitetsansvariga

24 oktober
Rally lydnad uppdaterad

9 february
Agility listan uppdaterad

 

10 augusti
PÅMINNELSE! Årets Viltspår Amris och Årets Jakt Amris. >>

 
INTRODUKTION till hur jakt med spaniel går till >>
 
Från Utställningsansvarig

13 februari
Utställningar 2018

20 februari
Championgalleriet uppdaterat

25 december
10-i-topp listan slutgiltiga årslistan GRATTIS till vinnarna