Det är nu dags att förnya medlemskapet för 2019 och vi kan se tillbaka på ett fint år 2018 med ett antal väl arrangerade utställningar under året och ett avslut med en mycket välbesökt monter under 2 dagar på Stockholm hundmässa i December.

Vi kan bara beklaga att vi inte fått igång produktionen av Yankeenytt

Styrelsen tackar Er för det gångna året och tar nya tag inför 2019 och hoppas få se Er som medlem även detta år.

Medlemsavgifter:

Fullbetald: 250:-
Familjemedlem: 75:-
Gåvomedlem: 150:-

Uppfödarlistan: 150:-

Bankgiro: 5391-5765

Vänligen ange vad betalningen gäller samt ditt namn och adress

Medlemsavgiften avser kalenderår

 


Lilla Medlemsbladet December 2018 >>

 


Vi söker ny redaktör till Yankee Nytt

maila intresse till sekreterarn Annika E Karlsson - annica_sya@hotmail.com

Material skickas till acc.carro@hotmail.com

 

Tidigare bilder på framsidan >>

Har du en bild som skulle platsa på ACCs första sida?
Skicka till webmaster med uppgift om
vem/vad bilden föreställer och fotografens namn.

 

Amerikansk Cocker Cirkel är en Rasklubb under Svenska Kennelklubben och Svenska Spaniel och Retriever Klubben. Rasen tillhör Grupp 8, Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar.

Ett stort TACK till våra sponsorerCopyright © 2011-2014
Amerikansk Cocker Cirkel


Från Styrelsen

Lilla Medlemsbladet December 2018

 
Personuppgiftspolicy (GDPR)
 

Beslut ang. rosetter >>

 
Från Kassören

Medlemskort går att beställa från Kassören.

24 mars
Årsrapport 2017

 
Från Valphänvisaren
4 april
1 ny valpkull
 
Från Sekreteraren

1 mars
Protokoll Styrelsemöte 2019-01-21

 
Från Aktivitetsansvariga

9 februari
Agility listan uppdaterad

 
Från Utställningsansvarig

Brev från domare Tom Donwell

7 april
Utställningar 2019 uppdaterad

Annons och domarpresentation för Leksand

Ny poängberäkning för veteraner